Privacystatement

Wanneer u deze website bezoekt kan CDM Lifetime Finance persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. CDM Lifetime Finance zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacystatement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door CDM Lifetime Finance met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

CDM Lifetime Finance verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen. De manier waarop CDM Lifetime Finance persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat CDM Lifetime Finance via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin CDM Lifetime Finance wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan CDM Lifetime Finance uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

CDM Lifetime Finance mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en CDM Lifetime Finance is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met CDM Lifetime Finance

Indien u geen marketinginformatie van CDM Lifetime Finance wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek of per post:

CDM Lifetime Finance
Menno van Coehoornsingel 2
8011 XA Zwolle
Nederland

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Als u vragen hebt over dit privacystatement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per post:

CDM Lifetime Finance
Menno van Coehoornsingel 2
8011 XA Zwolle
Nederland

Wijzigingen privacystatement

CDM Lifetime Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.