Aansprakelijkheidsverzekering

Uw zoontje schiet per ongeluk zijn bal door het raam van de buurman. U gooit een glas rode wijn om. Of u laat de laptop van uw vriend kapot vallen. Als u aansprakelijk bent, kunnen de kosten flink oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering bij CDM Lifetime Finance bent u voor dat risico gedekt. Een onmisbare verzekering.

Al vanaf € 15 per maand profiteert u van provisievrije verzekeringen. Lees meer >

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor vrijwel alle denkbare schade die u aan een ander toebrengt. Niet alleen als u thuis bent, maar wereldwijd. En niet alleen voor schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. U bent verzekerd met uw hele gezin, eventuele logees en huispersoneel tijdens hun werkzaamheden. U bent standaard verzekerd voor een bedrag van € 1.250.000 en kunt dit uitbreiden naar € 2.500.000.

Eigen risico

U heeft de keuze uit:

 • Geen eigen risico
 • Algemeen eigen risico
 • Eigen risico voor schade door kinderen (hoger dan algemeen eigen risico)

Dekking

Gedekt worden schades:

 • Aan zaken en personen door een verzekerde
 • Veroorzaakt tijdens een vriendendienst (tot € 12.500)
 • Aan zaken van anderen die verzekerde onder zich heeft (tot € 12.500)

Gedekt is schade aan onroerende zaken, zoals:

 • Eigen woning
 • Tweede woning of recreatiewoning in Europa
 • Gehuurde woning ( tot € 125.000) en vakantieverblijf door brand
 • Veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig, vlieg- en vaartuig
 • Uitgebreide dekking voor schade door gebruik van een vaartuig
 • Opzetdelicten: dekking voor schade wanneer verzekerde slachtoffer wordt van een zeden- of geweldsmisdrijf. Maximale uitkering € 50.000 per verzekerde en € 250.000 per gebeurtenis voor alle verzekerde samen. Voorwaarde: recht op uitkering vanuit schadefonds geweldsmisdrijven.